title
pict

Životní prostředí

Plánujeme, analyzujeme a řídíme naše procesy tak, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí.

Zavedli jsme řadu nadstandardních preventivních opatření v oblasti ochrany před hlukem, v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší i vod.

Naše zaměstnance pravidelně a intenzivně školíme v problematice ochrany životního prostředí a podporujeme tak jejich ekologické uvědomění.

Jsme certifikováni dle standardů ISO 14001:2005.